Ана тили – хәлиқ қәлби, асасий вә әң рошән бәлгүси               Ана тили – хәлиқ қәлби, асасий вә әң рошән бәлгүси

Уйгурско-русский, русско-уйгурский словарь
Кибиров Ш., Цунвазо Ю.
Илиев А., Дельцова Э.
 

назад

с...
са
саадәт
саат
саатчи
сабиқ
савақ
сават
саватлиқ
саватсиз
саватсизлиқ
саваш
савимақ
савут
сағир
сағлам
сағмақ
сағуч
сада
садақәт
садақәтлик
садә
саддә
саддилиқ
садиқ
садир
саз
сазавәр
сазайә
сазаң
сазәндә
сазгәр
сазлиқ
сазчи
сай
сайә
сайлам
сайланмақ
сайлиғучи
сайлимақ
сайримақ
сақ
сақа
сақаймақ
сақайтмақ
сақал
сақаллиқ
сақимақ
сақинди
сақитмақ
сақланмақ
сақлимақ
сақлиниш
сал
салам
саламәт
саламәтлик
саламлашмақ
салвиримақ
салға
салқин
салқинлиқ
салма
салмағдимақ
салмақ
салмақлиқ
салпайған
салтаң
саман
саманлиқ
самбуза
самса
самсақ
сан
сана
санаәт
санақ
санақлиқ
саналмақ
сандуқ
санимақ
сансиз
санчиқ
санчилмақ
санчимақ
саңа
саңгилатмақ
саңгилимақ
сап
сапа
сапайә
сапалиқ
сапан
сапдил
саплиқ
саплимақ
сапмақ
сарай
сараң
сараңлиқ
сарғаймақ
сатар
сатқучи
сатмақ
сатраш
сатрашхана
сахта
сахтихор
сахтихорлуқ
саһа
саһавәт
саһибҗамал
саһипхан
сәбдәгүл
сәбзәват
сәвәп
сәвәпсиз
сәвзә
сәвийә
сәвир
сәвирлик
сәвирсиз
сәгәк
сәгәклик
сәгимәк
сәдиқә
сәҗдә
сәзгү
сәзгүр
сәзгүрлүк
сәздүрмәй
сәзмәк
сәй
сәйлә
сәйнәк
сәйпун
сәйярә
сәккиз
сәккизинчи
сәкпаричилиқ
сәкрәп
сәкримәк
сәксән
сәксәнпут
сәл
сәлкин
сәллә
сәмәрмәк
сәмәртмәк
сәмимий
сәмимийәт
сән
сәнә
сәнәм
сәндал
сәнлимәк
сәнпән
сәнтәң
сәнтүрүлмәк
сәнъәт
сәнъәткар
сәп
сәпәр
сәпәрбәрлик
сәпдаш
сәпкә
сәпмәк
сәпра
сәр
сәра
сәралиқ
сәрәмҗан
сәрәмҗанлиқ
сәрәңгә
сәргәнда
сәргәндалиқ
сәрдар
сәрҗән
сәримәс
сәримәслик
сәрип
сәритан
сәркатип
сәрләвһә
сәрмайә
сәрмайидар
сәррап
сәрсән
сәскәнмәк
сәт
сәтләшмәк
сәтләштүрмәк
сәтлимәк
сәһәр
сәһипә
сәһнә
сәһниләштүрмәк
сәһра
сәясәт
сәясәтчи
сәясий
сәяһәт
сәяһәтчи
севәт
сеғиз
сеғизған
сеғин
сеғинмақ
сеғинчи
седә
седәп
сезилмәк
сезим
селивәтмәк
селиқ
селиштурмақ
семиз
семизлиқ
сени
сениң
сепил
сериқ
серилмақ
серимақ
сесиқ
сесиқчилиқ
сесимақ
сетивалғучи
сетивалмақ
сетивәтмәк
сетиқ
сетиқчи
сехирлиқ
сехирчи
сеһи
сеһилиқ
сешәмбә
сиғдурмақ
сиғинмақ
сиғишмақ
сиғишмаслиқ
сиғмақ
сиҗақ
сиҗимақ
сиз
сизғуч
сизивәтмәк
сизиқ
сизмақ
сийир
сийлимақ
сийма
сийрәк
сиқилчақ
сиқим
сиқимлап
сиқмақ
сил
силҗимақ
силҗитмақ
силигә
силиғдимақ
силиқ
силиқлиқ
силимақ
силкивәтмәк
силкимәк
силкинмәк
сим
симап
симилдимақ
синақ
синимақ
синип
синипдаш
синипий
синлиқ
синчи
синчилап
сиңил
сиңир
сиңирмәк
сиңмәк
сипайә
сипайилиқ
сипимақ
сир
сирап
сиркә
сирлимақ
сирт
сиртқи
сирчи
сия
соал
совап
совумақ
совун
совунлимақ
совутмақ
соғ
соға
соғақ
соғат
соғатлимақ
соғлуқ
соғулмақ
соғчилиқ
сода
содай
содигәр
созмақ
созуқ
созулмақ
сойла
сойлимақ
сойма
соймақ
соқа
соққа
соқмақ
соқум
соқур
соқуш
соқушмақ
сол
солақ
солашмақ
солға
солған
солғун
солимақ
солхай
соң
сопи
сопилиқ
сорақ
соранмақ
сораштурмақ
соримақ
сориниш
сот
сотлашмақ
сотлимақ
союлмақ
сөгәл
сөгәт
сөгәтлик
сөз
сөздәшмәк
сөзләмчан
сөзләп
сөзлимәк
сөзмәл
сөзму-сөз
сөзсиз
сөйгү
сөймәк
сөйүмлүк
сөк
сөкмәк
сөкүк
сөкүлмәк
сөкүш
сөләт
сөләтлик
сөнмәк
сөңгәч
сөрәлмә
сөрәлмәк
сөрәм
сөрәштүрмәк
сөримәк
сөрүн
сөсәр
сөһбәт
сөһбәтләшмәк
сөюнчә
су
сувай
сугавәтмәк
сугақ
сугақчи
сугумақ
суғармақ
суғиривалмақ
суғур
султан
сулу
сулуқ
сумбат
сумбатлиқ
сундурмақ
сундурувәтмәк
сунмақ
сунуқ
супа
супра
сур
сус
сусиз
сусиримақ
сусланмақ
суслуқ
сучи
суюқ
суюқлуқ
суюлмақ
сүвә
сүзәк
сүзгә
сүзгуч
сүзмә
сүзмәк
сүзүк
сүзүклүк
сүйәк
сүйәклик
сүйәм
сүйәнмәк
сүйәнчи
сүйдүк
сүйеғи
сүкүнат
сүкүт
сүлмәк
сүлүк
сүмәрмәк
сүмбә
сүмүрүвәтмәк
сүнәй
сүнәйчи
сүннәт
сүнъий
сүңгүмәк
сүңгүч
сүпәрмәк
сүпәт
сүпәтдаш
сүпрүнди
сүпүргә
сүр
сүрә
сүрәт
сүрәтлик
сүрәтлимәк
сүрәтчи
сүргә
сүргүзмәк
сүргүн
сүркәнмәк
сүркәштүрүвәтмәк
сүркүмәк
сүрлүк
сүрлүмәк
сүрмә
сүрмәк
сүртмәк
сүртүвәтмәк
сүртүнмәк
сүрүнмәк
сүрүп
сүръәт
сүт
сүтлүк
сүтхор
сүюмәк

Поиск

 

Опрос

Ваш уровень уйгурского:
 
 
 
 
 
 

Счётчики

Яндекс.Метрика